Fonds de Loods

Hoge schulden? Wij lossen de schulden op

Fonds De Loods neemt schulden weg bij Rotterdamse gezinnen en geeft een nieuwe kans. Ben jij of ken jij een gezin met schulden? Neem dan contact met ons op!

Hoe we werken
  • Geheel kosteloos
  • Voor gezinnen met kinderen
  • Korter traject

Een samenwerking met Manna Support

Manna Support begeleidt de gezinnen door het proces en maakt afspraken met de schuldeisers.

Fonds De Loods werkt met bekende maatschappelijke organisaties in Rotterdam om Rotterdamse gezinnen snel en kosteloos uit de schulden te helpen met als doel dat de gezinnen volledig schuldvrij zijn.

We bieden kosteloos hulp aan gezinnen met:

  • Minimaal één kind onder de 18 jaar Het gezin bestaat uit minimaal een ouder en minimaal een kind onder de 18 jaar.

  • Problematische schulden Er is sprake van problematische schuld wanneer de afloscapaciteit van het gezin lager is dan nodig om de schulden af te lossen in 18 maanden.

  • Adres in Rotterdam (moment van aanmelding) Het gezin moet bij aanmelding een adres in Rotterdam hebben. Als het gezin gedurende het traject verhuist heeft dit geen invloed op het traject.

  • Een sluitend budget Het budget is sluitend, wat betekent dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Daarnaast worden geen nieuwe schulden gemaakt.

  • Schulden ontstaan door een life event Voorbeelden van life events zijn:
Overlijden van een naaste (partner, ouder, kind), echtscheiding, verlating, uithuisplaatsing, werkloosheid, inkomensval bij uitkering, ontslag, ziekte, mantelzorgtaken vanwege ziekte naaste(n), vlucht / statushouderschap, geboorte kind, detentie partner.

  • Overzicht van de schulden en inkomen De hulpverlener heeft samen met het gezin een overzicht gemaakt van alle inkomsten en de schulden.

Ken jij gezinnen met schulden of twijfel je of een gezin onze hulp kan gebruiken?

Neem contact op

We werken onder andere samen met

Hoe we werken

Manna Support begeleidt de Rotterdamse gezinnen door het proces en maakt afspraken met de schuldeisers. Fonds De Loods stelt het geld beschikbaar dat nodig is voor de schuldenregeling, zodat gezinnen dit niet zelf hoeven te betalen.

Meer informatie

Waarom we dit doen

Schulden mogen geen belemmering vormen voor het geluk en de groei van kinderen. Fonds De Loods wil voorkomen dat schulden de ontwikkeling van gezinnen belemmeren.

Werk je met gezinnen die worstelen met schulden?

Neem contact met ons op om een gezin aan te melden of om vragen te stellen.

085 - 48 55 685

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur

Voor algemene vragen kunt u terecht via info@fondsdeloods.nl.